نشست ها و سخنرانی ها

دفاع رساله دکتری با موضوع تأثیر حمایت شبکه های جمعی از زنان در ارتقاء جایگاه آنها به سطوح عالی مدیریت سیاسی

رساله دکتری با موضوع تأثیر حمایت شبکه های جمعی از زنان در ارتقاء جایگاه آنها به سطوح عالی مدیریت سیاسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دفاع شد.

برگزاری جلسه سبک زندگی: بررسی تغییرات، روندهای فعلی و آتی

بیستمین نشست از سلسله نشست های مطالعات فرهنگ و امنیت با حضور دکتر علی اشرف نظری در سالن شهید همتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

نشست ارائه گزارش طرح رسانه ها و ارتقای سلامت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، نشست ارائه طرح رسانه ها و ارتقای سلامت جامعه با هدف مروری بر ارتباطات سلامت در خبرگزاریها و روزنامه ها در محل پژوهشگاه برگزار شد. در این نشست خانم دکثر ثریا احمدی به ارائه گزارش طرح خود پرداخت.

برگزاری جلسه الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران: تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور

جلسه ارائه گزارش طرح الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران: تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور با حضور جمعی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالان مدنی حوزه زنان برگزار شد

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالان مدنی حوزه مسائل زنان در راستای اجرایی سازی طرح نقش نهادهای مدنی در کارآمدسازی دولت جمهوری اسلامی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در راستای طرح «نقش نهادهای مدنی در کارآمدسازی دولت جمهوری اسلامی ایران

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالین مدنی حوزه خیریه و توانمند سازی برگزار شد. 

کرسی ترویجی "نقد ایده نظری بازنمایی سیاست در رمان پس از انقلاب"

.::.ACECR.AC.IR :: جهاد دانشگاهی